+++ BIG GREEN EGG HRVATSKA OFFICIAL +++

Kontakti

Kontakti


SomMar Adria d.o.o.
Aleja seljačke Bune 17a
10090 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:
info@sommaradria.hr

Info telefon:
095 376 4244
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 8:00 do 15:00, vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Za poslovne korisnike i b2b ponude:
info@sommaradria.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-17/39445-4
Račun u Privredna banka Zagreb
IBAN HR5523400091111074002
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 KN / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi Uprave društva: Ivana Vidak i Krešimir Sommer
Matični broj: 4803744
OIB: 44489930503